ZB Juristen
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContact
       

Bestemmingsplannen in de praktijk Omgevingsvergunning in de praktijk Handhaving in de praktijk

Bestemmingsplannen in de praktijk 

1. Bestemmingsplan  recreatiepark “ De Rooye Asch”  Gemert-Bakel
In 2009 ontwikkelde gemeente Gemert-Bakel samen met een projectontwikkelaar het plan voor herontwikkeling van het recreatiepark De Rooye Asch.Het park zou fors gaan uitbreiden voor de bouw van 450 recreatiewoningen. Individuele eigenaren van bestaande vakantiechalets hadden het voor het nakijken. Hun kavel werd bestemd als “groenzone” waardoor ze niet meer konden bouwen en in het overgangsrecht vielen. Er was duidelijk sprake van willekeur en er werd met twee maten gemeten.
Tijdens de zitting werd door diverse eigenaren gewezen op het duimendikke Integriteitsrapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) dat over gemeente Gemert-Bakel in 2011 was uitgebracht. Juriste Yolande Breunesse van Zeker Bouwen had daar destijds om gevraagd daar zij in een zaak in Gemert- Bakel op “vriendjespolitiek” en "machtsmisbruik" was gestuit.  Op alle punten had zij het gelijk aan haar zijde gehad. Daarbij was uit dat onderzoek gebleken dat er nog veel meer aan de hand was. Zij betoogde namens een kaveleigenaar bij de Afdeling bestuursrechtspraak dat in deze zaak ook iets dergelijks aan de hand was, maar dat het vaak moeilijk was om daar de juiste vinger achter te krijgen.
Op zitting konden de gemeente en de projectontwikkelaar aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet uitleggen waarom er een dergelijke brede groenzone aangelegd moest worden. Het gevolg was dat het gehele bestemmingsplan in 2011 werd vernietigd en alles over zal moeten worden gedaan. Een zeer forse uitspraak die gemeente Gemert-Bakel beslist niet verwacht had.   

2
.    Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Michielsgestel
De gemeente Sint-Michielsgestel ontwikkelde een nieuw bestemmingsplan voor haar gehele buitengebied. Na een uitgebreide inventarisatieronde besloot de gemeenteraad dat niet-buitengebied gebonden bedrijven qua bebouwing zeer beperkt mochten uitbreiden, mits er al niet eerder uitgebreid was.
  Ook werd besloten dat deze bedrijven geen buitenopslag meer mochten hebben.
Een houtbewerkingsbedrijf werd hierdoor zeer gedupeerd. Zij kon geen overkappingen voor houtopslag plaatsen en de al jaar en dag aanwezige buitenopslag werd onder het overgangsrecht geplaatst. Als pleister op de wonde kon het bedrijf, mits aan allerlei voorwaarden werd voldaan, een verzoek aan de gemeente richten om het hout weer buiten op te slaan. Maar een verzoek indienen betekent nog niet dat dit gehonoreerd wordt.
Namens dit bedrijf stelde Yolande Breunesse van Zeker Bouwen beroep in tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente kon aan de Afdeling bestuursrechtspraak niet uitleggen waarom het houtbewerkingsbedrijf in haar rechten werd beperkt. Het beroep werd gegrond verklaard en uiterlijk voorjaar 2013 moet het bestemmingsplan op dit punt ten gunste van het houtbewerkingsbedrijf zijn aangepast.
Heeft u zelf advies of hulp nodig?

Contact

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther

Tel. (0413)352640
Fax (0413)352373

Mail zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web www.zekerbouwen.nl