ZB Juristen
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContact
       
Bestemmingsplannen in de praktijk Omgevingsvergunning in de praktijk Handhaving in de praktijk

Omgevingsvergunning in de praktijk

1.    Kinderdagverblijf in Rotterdam

In Rotterdam werd door Zeker Bouwen namens een cliënte een omgevingsvergunning voor een kinderdagverblijf van 14 kinderen aangevraagd. De vergunning voor brandveilig gebruik werd spoedig verleend, maar toen begon het gevecht met de gemeente. Cliënte moest een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteiten bouw en een ontheffing voor het gebruik van de achtertuin als buitenruimte voor de kinderen. Pikant detail was dat er helemaal niets verbouwd hoefde te worden en bovendien had de gemeente schriftelijk aan de verhuurder verklaard dat het pand volgens het geldende bestemmingsplan als kinderdagverblijf gebruikt mocht worden. Uiteindelijk begreep het ambtelijk apparaat dat er niets verbouwd zou worden, maar ze bleef wel bij haar standpunt dat als de achtertuin gebruikt ging worden als buitenspeelruimte er een bodemonderzoek en een goede ruimtelijke onderbouwing ingediend moest worden. Met legeskosten en de nodige rapporten zou dat een extra kostenpost van rond de 12.000 euro gaan worden. Ondanks een zeer recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, waarbij was uitgesproken dat een achtertuin de functie van een pand volgt, was het ambtenarenapparaat niet te vermurwen. Yolande Breunesse van Zeker Bouwen heeft toen rechtstreeks met het bestuur contact gezocht en de zaak uiteengezet.  Het bleek dat de gemeente in deze zaak veel steken had laten vallen.  Binnen twee weken kreeg cliënte een brief waarin werd medegedeeld dat ze kon beginnen en ook veel succes werd toegewenst.  Door de actie van Zeker Bouwen kon een lange kostbare juridische strijd in 2012 voorkomen worden. Het kinderdagverblijf wordt binnenkort geopend.

2.    Pension voor buitenlandse werknemers in buitengebied Someren

Gemeente Someren verleende in 2011 een omgevingsvergunning voor de verbouw van een woonboerderij met bijgebouwen tot een pension voor buitenlandse werknemers die in en rond de gemeente werkzaam zijn.  Enkele omwonenden hadden daar grote bezwaren tegen en gingen in beroep tegen het besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning. Yolande Breunesse van Zeker Bouwen werd door de vergunninghouder ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Het standpunt werd ingenomen dat alle omwonenden niet aangemerkt konden worden als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  De afstand van hun woning tot het pension was te groot. Dat zij in dezelfde straat woonde deed daaraan niet af. De raadsman van de omwonenden deed nog een poging door te stellen dat één van zijn cliënten toezicht hield op de aangrenzende varkenshouderij en daarom belanghebbende was. Door een verklaring van die boer te vragen was dat verhaal heel snel de wereld uit. Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak maakte korte metten met de stellingen van de tegenpartij en stelde cliënt in het gelijk. Slechts binnen zes maanden waren alle procedures gevoerd. De boerderij wordt momenteel verbouwd.
Heeft u zelf advies of hulp nodig? Contact

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
Fax (0413)352373
Mail zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web www.zekerbouwen.nl