ZB Juristen
hamer
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanVergunningenIn de praktijkOver onsContactKinderdagverblijf
       

Regelgeving

In Nederland komen de meeste ondernemers en particulieren wel een keer in aanraking met het omgevingsrecht. Onder omgevingsrecht vallen alle regels, bepalingen, plannen en beleid van de overheid die voor een bepaald gebied gelden.

Meestal krijgt u te maken met de gemeente. Hierbij moet u onder meer denken aan het verlenen van toestemming voor de activiteiten slopen, bouwen, het gebruik van een gebouw, de aanleg van of veranderen van een weg of inrit, het kappen van bomen en het voeren van reclame. Daarnaast ook voor bestemmingsplanwijziging, planschade en controle op naleving van de voorschriften wat kan uitmonden in handhavingsbesluiten. Ook het waterschap of de rijksoverheid kunt u op uw pad tegenkomen.

Wetten en voorschriften, die vaak ook nog met elkaar samenhangen, zijn moeilijk te lezen. Helemaal als die voorschriften ook nog eens aan het oordeel van de rechter onderworpen zijn geweest en er jurisprudentie is ontstaan. Ook die uitspraken hebben dan invloed op de interpretatie van die regelgeving. Iemand die niet dagelijks met deze kost te maken heeft ziet door de bomen het bos niet meer en wil gewoon antwoorden hebben op hele gewone vragen zoals;
  • Wat mag ik op mijn perceel bouwen en waarvoor mag ik die bebouwing en bijbehorende grond gaan gebruiken? Moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?
  • Moet ik voor een tijdelijke kantoorunit een vergunning aanvragen?
  • Mag ik in recreatiewoningen buitenlandse werknemers huisvesten? Of aan buitenlandse werknemers kamers in een eengezinswoning verhuren?
  • Mogen mijn bejaarde ouders in een bijgebouw bij mijn woning wonen?
  • Is het toegestaan een kinderdagverblijf te starten in een leegstaand bedrijfspand en de achtertuin te gebruiken als kinderspeelplaats?
  • Loop ik risico als ik als burger in een agrarische bedrijfswoning ga wonen?
  • Mag de provincie een bestemmingsplan van de gemeente zomaar buiten werking stellen waardoor ik mijn stallen niet kan bouwen?
  • Wat moet er gebeuren als de gemeente plotseling een toegangsweg afsluit om de ondernemer te beletten dat hij kan laden en lossen bij zijn opslagloods?
  • Hoe te handelen als de gemeente een last onder dwangsom oplegt omdat er illegaal gebouwd is? Of als u een bouwstop opgelegd krijgt?
  • Wat kunt u doen als u maar geen antwoord van de gemeente krijgt?

Waarom Zeker Bouwen inschakelen?

Zeker Bouwen wordt dagelijks met zulke vraagstukken en situaties geconfronteerd. Wij kunnen door onze kennis en ervaring snel inzichtelijk maken hoe de vork aan de steel zit en weten ook welke wegen er bewandeld moeten worden. Het kan soms gaan om een advies of het voeren van overleg of van een procedure. Samen met u maken wij een plan om zaken op te lossen en/of schade te beperken.

Uitgangspunt is dat we in dialoog gaan met de overheid. Overleg voeren kost minder en geeft vaak veel beter resultaat dan procederen. Maar soms is er geen andere weg meer mogelijk en is de gang naar de bestuursrechter de enige optie.

 

Advies of hulp nodig? Contact

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
 
Mail: zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web: www.zekerbouwen.nl