Specialisten in omgevingsrecht bestemmingsplan logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContactProjecten
       

Bestemmingsplannen

De gemeente is wettelijk verplicht bestemmingsplannen voor haar hele grondgebied te maken. Een bestemmingsplan bevat regels voor bebouwing en gebruik en bepaalt waar bijvoorbeeld bedrijven, woningen of winkels mogen komen. Regels waar zowel de gemeente als de burger zich aan te houden heeft.

Bestemmingsplannen worden regelmatig vernieuwd. De gemeente publiceert op haar website en in een huis-aan-huisblad dat zij een ontwerpbestemmingsplan voor een wijk, het centrum of het buitengebied heeft gemaakt. Als er voor u niets verandert en u bent tevreden met uw bestemming hoeft u geen actie te ondernemen.

Maar wat als uw bestemming is gewijzigd of uw rechten drastisch ingeperkt zijn? Of als u andere plannen heeft met uw perceel grond of gebouw dan wat volgens de bestemming is toegestaan? Het is dan van groot belang om binnen zes weken na terinzagelegging een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen waarin wordt aangegeven wat u in het plan aangevuld of gewijzigd wilt zien. Als u niet binnen die termijn een zienswijze kenbaar heeft gemaakt dan kunt u in de vervolgprocedure ook geen beroep meer tegen het bestemmingsplan instellen. U beurt is dan helaas voorbij.

De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast. Bent u het niet eens met dat besluit? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een voorlopige voorziening aanvragen en/of beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waarom Zeker Bouwen inschakelen?

Juristen van Zeker Bouwen zijn ervaren vakspecialisten. Wij kunnen u deskundig adviseren en een inspraakreactie en/of een zienswijze voor u verzorgen. Ook kunnen wij voor u beroep instellen en zo nodig een voorlopige voorziening aanvragen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Uiteraard bespreken wij met u vooraf de kans van slagen.

Onze gevleugelde uitspraak is niet voor niets: "sjorren aan een dood paard is de moeite niet waard".
Advies of hulp nodig? Contact

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
 
Mail: zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web: www.zekerbouwen.nl