ZB Juristen
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContactProjecten

Actueel

Nieuws

 

 

Kinderdagverblijf vergunningen weer in het pakket van Zeker Bouwen

Zorgwoningen in tuin particulieren is groeiend

Onderzoek naar bouwmogelijkheden geeft zekerheid

Vraag naar planherziening extra woning op eigen perceel stijgt

Laatste nieuws over seniorenhuisvestingprojecten

Controle op toeristenbelastingheffing met valse indentieteitspapieren

Kafkaiaanse taferelen over fundering in Druten van de baan

Artikel over ontstaan, doel en ontwikkeling van MeerSaam


Kinderdagverblijf vergunningen weer in het pakket van Zeker Bouwen

13-12-2017 Wij mogen nu voor meerdere kinderdagverblijven in onze klantenkring de uitbreiding verzorgen. Met creativiteit en kennis weten wij een groei van kinderdagververblijven mogelijk te kunnen maken.

06-07-2017 Sinds enkele maand geleden is verzorgen van complete vergunningen voor kinderdagverblijven weer opgenomen in het dienstverleningspakket van Zeker Bouwen.
Tot 2012 heeft Zeker Bouwen 23 kinderdagverblijven geholpen aan vergunningen en is daarna gestopt omdat de markt door overheidsbezuiniging op kindertoeslagen instortte. Er vindt nu weer een positieve kentering plaats waardoor er weer meer vraag is ontstaan. Geïnteresseerden die een kinderdagverblijf willen beginnen kunnen nu weer contact met ons opnemen of bezoek onze website Tips voor kinderdagverblijf beginnen.

Zorgwoningen in tuin particulieren is groeiend

Door nieuwe wetgeving is de regelgeving voor een zorgwoning in de achtertuin van particulieren meer mogelijk geworden. Meerdere aanvragen hebben wij nu verwerkt en zijn goedgekeurd. Sommige gemeenten hebben drempels opgeworpen met aanvullende eisen. De doelstelling van Den Haag was de mogelijkheid te krijgen voor de burgers om wonen van senioren en hulpbehoevenden nabij hun naasten eenvoudiger te maken. In principe kan het vergunningsvrij als wordt voldaan aan de eisen van de gemeente. Het varieert per gemeente hoe zij hiermee omgaan. Van alleen een leeftijdscriteria tot en met afgeven van een medische verklaring. Wat en waar mag je de zorgwoning bouwen. Inpandig of vrijstaand. Er zijn meerder situaties die maatwerk vereisen. Hierin kan Zeker Bouwen u bijstaan.

Onderzoek naar bouwmogelijkheden geeft zekerheid

Het onderzoeken naar bouwmogelijkheden aan of bij een woning voorkomt dat u verkeerd bouwt. Bijvoorbeeld te veel m2 of te hoog. Ook een verkeerd gebruikt kan conflicten geven met de gemeente of buren.
Omdat de regelgeving soms lastig te interpreteren is kan ongewild fouten ontstaan.
Wij kunnen voor u precies op een rij zetten van wat wel en niet gebouwd mag worden. Zowel binnen het bestemmingsplan, vergunningsvrij als met een vrijstellingsprocedure.
Dit geeft u rust en zekerheid. Ook handig om te weten als u een perceel of pand wilt verkopen of na wilt laten aan uw kinderen. Schroom niet om ons te bellen of te mailen voor een afspraak.

Vraag naar planherziening extra woning op eigen perceel stijgt

28-11-2017 Zeker Bouwen ziet bij haar bureau de aanvragen voor het verzorgen van een planherziening voor één of meerdere woningen op eigen perceel stijgen. Meer mensen zijn bereid weer te investeren in een planprocedure voor een extra of nieuwe woning. Door de grote achterstand in de woningbouw, welke is ontstaan in de laatste crisisperiode, hebben de gemeenten meer ruimte om extra individuele aanvragen te kunnen honoreren. Percelen binnen de bebouwde kom en in het buitengebied, direct tegen de bebouwde kommen aan, zijn door aanpassingen van de woningbouwvisies meer bereikbaar voor woningbouw geworden. Door een extra woonbestemming te creëren kan de grondprijs voor de eigenaar hoger worden. Ook wordt voor kinderen op zo'n manier een betaalbare bouwkavel mogelijk gemaakt.

Kleinschalige groepshuisvesting voor ouderen in bestaande en nieuwe panden

19-01-2018 Project Almere staat op het punt om in de startblokken te gaan. Wordt een mooi project.

De twee projecten in Tilburg liggen nu bij de financiers.

Project "Hof van Ravenstein" is nu bij andere afnemers neergelegd. Eerdere afnemer kon het financieel niet rond krijgen.

16-11-2017 Aantal appartementen in Almere wordt 83 in plaats van 79. Er is een gedeeltelijke verhuurbare ruimte aan de zorgpartij in opgenomen. Contractfase afname project is bijna afgerond.

In Tilburg staan 2 projecten op het programma. Een appartementencomplex met totaal 103 woningen voor de doelgroep senioren en studenten met gedeelte verhuurbare ruimte voor een zorgpartij. En een appartementencomplex met gedeeltelijke verbouwing van het bestaande pand met totaal 46 studentenwoningen. Onderhandelingsfase verwerving en afname is opgestart.

Project "Hof van Ravenstein" met 23 senioren woningen opstarten vergt meer tijd dan gepland en wij hopen binnenkort meer tempo erin te krijgen.

08-10-2017 Zijn bezig nu met ontwikkeling van 79 appartementen in Almere. Zijn nu in de aankoop en verkoopfase. Zoeken nog meer locaties in Almere voor ontwikkeling.

Project "Hof van Ravenstein" zit nog in de pijplijn. Gaat op dit moment langzaam maar gestaag verder.

14-09-2017 In Almere gaan wij een project van 80 wooneenheden bouwen voor de doelgroep senioren met een zorgvraag volgens het MeerSaam concept. Het project is vanaf 13 mei 2017 opengesteld voor investeerders die hierin willen participeren. Heeft u als investeerder ook interesse kijk dan op de website van beleggingspanden.nl https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/3567/Almere.html

 

Controle op toeristenbelastingheffing met valse indentieteitspapieren

 

4-11-2015 Een door gemeente Gemert-Bakel ingeschakeld bedrijf tracht op recreatiepark De Kanthoeve te Gemert-Bakel controle uit te oefenen op de toeristenbelasting. De Vereniging van Eigenaren heeft dit bedrijf geweigerd omdat deze kwam met zelf in elkaar geknutselde indentiteitspapieren. Tevens is de VVE geen verhuurder van recreatiewoningen en kan ook hierover dus geen administratie van overleggen. De VVE bepaald wie toegang heeft op het terrein en wil niet dat weken lang controleurs rondlopen en gaan rondvragen bij bewoners of zij hun huisje verhuren en zo ja, hoeveel. De juriste van Zeker Bouwen, Yolande Breunesse, heeft deze zaak in opdracht van de VVE behandeld.

 

Kafkaiaanse taferelen in Druten

16-09-2013 Gemeente Druten slaat de plank mis bij haar handhaving. Op een perceel van onze klant met een woonbestemming moet eerst de gestorte fundering en heipalen verwijderd worden terwijl een koper een vergunning kan krijgen voor een woning op die zelfde fundering. Is dit een staaltje onwil, wellicht onkunde van de gemeente Druten of valt het onder Kafkaiaanse taferelen? Het is uiteindelijk tot een goed einde gekomen. Lees meer op de casussen pagina.

 

Artikel over ontstaan, doelstelling en ontwikkeling van MeerSaam verschenen

 

16-9-2013 Aldi van Lierop heeft een artikel geschreven over hoe MeerSaam is ontstaan en tot uitvoering is gekomen. Interessant verhaal. Lees meer

 

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
Fax (0413)352373
Mail: zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web: www.zekerbouwen.nl