ZB Juristen
logo zeker bouwen
HomeActueelBestemmingsplanRegelgevingVergunningenIn de praktijkOver onsContactProjecten

Actueel

Nieuws

 

 

Kinderdagverblijf vergunningen weer in het pakket van Zeker Bouwen

Zorgwoningen in tuin particulieren is groeiend

Onderzoek naar bouwmogelijkheden geeft zekerheid

Vraag naar planherziening extra woning op eigen perceel stijgt

Laatste nieuws over seniorenhuisvestingprojecten

Controle op toeristenbelastingheffing met valse indentieteitspapieren

Kafkaiaanse taferelen over fundering in Druten van de baan

Artikel over ontstaan, doel en ontwikkeling van MeerSaam


Kinderdagverblijf vergunningen weer in het pakket van Zeker Bouwen

13-09-2017 Wij mogen nu voor meerdere kinderdagverblijven in onze klantenkring de uitbreiding verzorgen. Met creativiteit en kennis weten wij een groei van kinderdagververblijven mogelijk te kunnen maken.

06-04-2017 Sinds enkele maand geleden is verzorgen van complete vergunningen voor kinderdagverblijven weer opgenomen in het dienstverleningspakket van Zeker Bouwen.
Tot 2012 heeft Zeker Bouwen 23 kinderdagverblijven geholpen aan vergunningen en is daarna gestopt omdat de markt door overheidsbezuiniging op kindertoeslagen instortte. Er vindt nu weer een positieve kentering plaats waardoor er weer meer vraag is ontstaan. Geïnteresseerden die een kinderdagverblijf willen beginnen kunnen nu weer contact met ons opnemen of bezoek onze website Tips voor kinderdagverblijf beginnen.

Zorgwoningen in tuin particulieren is groeiend

Door nieuwe wetgeving is de regelgeving voor een zorgwoning in de achtertuin van particulieren meer mogelijk geworden. Meerdere aanvragen hebben wij nu verwerkt en zijn goedgekeurd. Sommige gemeenten hebben drempels opgeworpen met aanvullende eisen. De doelstelling van Den Haag was de mogelijkheid te krijgen voor de burgers om wonen van senioren en hulpbehoevenden nabij hun naasten eenvoudiger te maken. In principe kan het vergunningsvrij als wordt voldaan aan de eisen van de gemeente. Het varieert per gemeente hoe zij hiermee omgaan. Van alleen een leeftijdscriteria tot en met afgeven van een medische verklaring. Wat en waar mag je de zorgwoning bouwen. Inpandig of vrijstaand. Er zijn meerder situaties die maatwerk vereisen. Hierin kan Zeker Bouwen u bijstaan.

Onderzoek naar bouwmogelijkheden geeft zekerheid

Het onderzoeken naar bouwmogelijkheden aan of bij een woning voorkomt dat u verkeerd bouwt. Bijvoorbeeld te veel m2 of te hoog. Ook een verkeerd gebruikt kan conflicten geven met de gemeente of buren.
Omdat de regelgeving soms lastig te interpreteren is kan ongewild fouten ontstaan.
Wij kunnen voor u precies op een rij zetten van wat wel en niet gebouwd mag worden. Zowel binnen het bestemmingsplan, vergunningsvrij als met een vrijstellingsprocedure.
Dit geeft u rust en zekerheid. Ook handig om te weten als u een perceel of pand wilt verkopen of na wilt laten aan uw kinderen. Schroom niet om ons te bellen of te mailen voor een afspraak.

Vraag naar planherziening extra woning op eigen perceel stijgt

28-06-2017 Zeker Bouwen ziet bij haar bureau de aanvragen voor het verzorgen van een planherziening voor één of meerdere woningen op eigen perceel stijgen. Meer mensen zijn bereid weer te investeren in een planprocedure voor een extra of nieuwe woning. Door de grote achterstand in de woningbouw, welke is ontstaan in de laatste crisisperiode, hebben de gemeenten meer ruimte om extra individuele aanvragen te kunnen honoreren. Percelen binnen de bebouwde kom en in het buitengebied, direct tegen de bebouwde kommen aan, zijn door aanpassingen van de woningbouwvisies meer bereikbaar voor woningbouw geworden. Door een extra woonbestemming te creëren kan de grondprijs voor de eigenaar hoger worden. Ook wordt voor kinderen op zo'n manier een betaalbare bouwkavel mogelijk gemaakt.

Kleinschalige groepshuisvesting voor ouderen in bestaande en nieuwe panden

16-11-2017 Aantal appartementen in Almere wordt 83 in plaats van 79. Er is een gedeeltelijke verhuurbare ruimte aan de zorgpartij in opgenomen. Contractfase afname project is bijna afgerond.

In Tilburg staan 2 projecten op het programma. Een appartementencomplex met totaal 103 woningen voor de doelgroep senioren en studenten met gedeelte verhuurbare ruimte voor een zorgpartij. En een appartementencomplex met gedeeltelijke verbouwing van het bestaande pand met totaal 46 studentenwoningen. Onderhandelingsfase verwerving en afname is opgestart.

Project "Hof van Ravenstein" met 23 senioren woningen opstarten vergt meer tijd dan gepland en wij hopen binnenkort meer tempo erin te krijgen.

08-09-2017 Zijn bezig nu met ontwikkeling van 79 appartementen in Almere. Zijn nu in de aankoop en verkoopfase. Zoeken nog meer locaties in Almere voor ontwikkeling.

Project "Hof van Ravenstein" zit nog in de pijplijn. Gaat op dit moment langzaam maar gestaag verder.

Project Nieuwegein is nu uit onze portefeuille gegaan en wordt niet door MeerSaam meer ontwikkeld maar door een collega ontwikkelaar.

18-05-2017 Project Nieuwegein is in voorbereidingsfase van het vergunningtraject voor 62 huurwoningen. Plan is door de gemeenteraad goedgekeurd.

Voor project Almere hebben zich meerdere afnemers gemeld. Mogelijk afname door 2 partijen. Elk een eigen woongebouw.

Project "Hof van Ravenstein" ligt nog in de interne procedurefase bij de huidige eigenaar. Gaat om 23 huurwoningen voor senioren.

16-04-2017 Project Almere is in de afrondende fase van het haalbaarheidsonderzoek. Binnenkort zal de onderhandelingen van de koop van het bestaande gebouw gaan opstarten.

Project "Hof van Ravenstein" ligt nu bij de interne goedkeuringsprocedure van de huidige eigenaar. Aankoop klooster kan pas plaats vinden als de genoemde procedure afgerond is.

06-03-2017 Nieuwe locatie in Almere is bezocht en de dialoog met de gemeente is opgestart. Mogelijkheid is misschien 46 wooneenheden. Zijn nu het project aan het uitwerken op zijn haalbaarheid.

Project "Hof van Ravenstein" komt in de beslissende fase. Financiering is geregeld. De uitwerking van de koop en vergunningaanvraag is in een ver gevorderd stadium. Bijna volledig akkoord met welstand commissie.

Project Woerden is niet meer onderdeel van onze projecten portefeuille. Het is door een andere partij gekocht.

16-01-2017 Nieuwe locatie in Almere nu in behandeling genomen. Overleg met koper is geweest. Verder nog dialoog met de gemeente aangaan over mogelijkheden op het perceel.

08-12-2016 In Almere is door de gemeente een herontwikkelingslocatie voorgelegd. Bij geschiktheid gaan wij een haalbaarheidsstudie verrichten. Doelstelling is ca 42 wooneenheden met parkeren op eigen terrein.

18-10-2016 Het zoeken naar bouw- of herontwikkelingslicaties in Almere gaat niet zo makkelijk als wij hadden gehoopt. Als er pandeigenaren zijn die hun kantoor, grond of bedrijfsgebouw willen verkopen kunnen zich melden bij ons bureau. Gewenste netto vloeroppervlakte die herontwikkeld kan worden naar senioren woningen is minimaal 2000m2. Locatie graag in de buurt van voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer.

26-09-2016 In Almere is MeerSaam op dit moment over twee locaties in overleg met de gemeente, zorgpartij en afnemer. Zoeken daar nog meerdere locaties. Binnenkort overleg met gemeente Nieuwengein over locaties in hun gemeente. Zij willen graag meer seniorenhuisvesting gerealisseerd hebben in oude schoolgebouwen en leegstaande kantoren.

07-07-2016 Project Almere zal waarschijnlijk 10 gebouwen worden van 21 en 42 appartementen. Verspreid over de stad. Meerdere investeerders hebben zich gemeld.

30-05-2016 Grote belangstelling voor project Almere. Zijn met meerdere partijen in gesprek.

Project "Het hof van Ravenstein" heeft vertraging opgelopen omdat de financiering nog niet afgerond is.

Project Woerden ligt nu bij de aannemer voor het maken van een begroting.

14-04-2016 In Almere gaan wij een project van 21 wooneenheden bouwen voor de doelgroep senioren met een zorgvraag volgens het MeerSaam concept. De gesprekken over de intentieovereenkomst over de samenwerken van MeerSaam met thuiszorg organisatie Zorgperfect is nu in een afrondingsfase. Het project is vanaf 13 april opengesteld voor investeerders die hierin willen participeren. Heeft u als investeerder ook interesse kijk dan op de website van beleggingspanden.nl https://www.beleggingspanden.nl/dynamic/panden/3567/Almere.html

 

Controle op toeristenbelastingheffing met valse indentieteitspapieren

 

4-11-2015 Een door gemeente Gemert-Bakel ingeschakeld bedrijf tracht op recreatiepark De Kanthoeve te Gemert-Bakel controle uit te oefenen op de toeristenbelasting. De Vereniging van Eigenaren heeft dit bedrijf geweigerd omdat deze kwam met zelf in elkaar geknutselde indentiteitspapieren. Tevens is de VVE geen verhuurder van recreatiewoningen en kan ook hierover dus geen administratie van overleggen. De VVE bepaald wie toegang heeft op het terrein en wil niet dat weken lang controleurs rondlopen en gaan rondvragen bij bewoners of zij hun huisje verhuren en zo ja, hoeveel. De juriste van Zeker Bouwen, Yolande Breunesse, heeft deze zaak in opdracht van de VVE behandeld.

 

Kafkaiaanse taferelen in Druten

16-09-2013 Gemeente Druten slaat de plank mis bij haar handhaving. Op een perceel van onze klant met een woonbestemming moet eerst de gestorte fundering en heipalen verwijderd worden terwijl een koper een vergunning kan krijgen voor een woning op die zelfde fundering. Is dit een staaltje onwil, wellicht onkunde van de gemeente Druten of valt het onder Kafkaiaanse taferelen? Het is uiteindelijk tot een goed einde gekomen. Lees meer op de casussen pagina.

 

Artikel over ontstaan, doelstelling en ontwikkeling van MeerSaam verschenen

 

16-9-2013 Aldi van Lierop heeft een artikel geschreven over hoe MeerSaam is ontstaan en tot uitvoering is gekomen. Interessant verhaal. Lees meer

 

Langenbergsestraat  6
5473 NM Heeswijk-Dinther
Tel. (0413)352640
Fax (0413)352373
Mail: zeker.bouwen.ro@planet.nl
Web: www.zekerbouwen.nl